Välj en sida

flower-smallKänner du att er bostadsrättsförening behöver en
fungerande källsorteringslösning? Då har ni hittat rätt.
Vi tar hela ansvaret! Hämtning, tillsyn, städning och
regelbundna fraktionskontroller. Allt detta gör vi för ett fast pris. Inga dolda avgifter tillkommer

                             Det ska vara bekvämt att källsortera!

Känner du att er bostadsrättsförening behöver en fungerande källsorteringslösning? Då har ni hittat rätt.Vi tar hela ansvaret! Hämtning, tillsyn, städning och regelbundna fraktionskontroller. Allt detta gör vi för ett fast pris. Inga dolda avgifter tillkommer! 

Det ska vara bekvämt att källsortera!

arrow down

Plaståtervinning Tidningsåtervinning i Stockholm Grovsopor
Bekvämare källsortering

Återvinningsbolaget erbjuder full sorteringsservice för er bostadsrättsförening.

Ni väljer minst 3 material som ni önskar källsortera så sköter vi resten. Vi erhåller utrustningen, sköter hämtningen av materialen samt transporten till rätt behandlingsanläggning. Vi bistår med kontinuerlig städning och tillsyn av källsorteringsrummet/ytan samt regelbunden fraktionskontroll så att rätt material hamnar i rätt avfallsbehållare.

Allt detta utför vi till ett fast pris, ni behöver inte uppskatta antalet hämtningar per material eller hålla efter i källsorteringsutrymmet vi sköter allt.

Vårt mål är att er förening ska ha en snygg och prydlig källsorteringsyta där era medlemmar trivs och uppmanas till en korrekt sortering av sina restprodukter.

Bekvämare källsortering

Återvinningsbolaget erbjuder full sorteringsservice för er bostadsrättsförening.

Ni väljer minst 3 material som ni önskar källsortera så sköter vi resten. Vi erhåller utrustningen, sköter hämtningen av materialen samt transporten till rätt behandlingsanläggning. Vi bistår med kontinuerlig städning och tillsyn av källsorteringsrummet/ytan samt regelbunden fraktionskontroll så att rätt material hamnar i rätt avfallsbehållare.

Allt detta utför vi till ett fast pris, ni behöver inte uppskatta antalet hämtningar per material eller hålla efter i källsorteringsutrymmet vi sköter allt.

Vårt mål är att er förening ska ha en snygg och prydlig källsorteringsyta där era medlemmar trivs och uppmanas till en korrekt sortering av sina restprodukter.

Kom igång med er källsortering!
Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi inom 24 timmar med ett anbud.arrow down

Låt oss kontakta dig.

FAQ

ruler

Vad händer om en medlem ställt ner något som inte ingår i de
material vi beställt från er? T.ex. en tv eller burkar med målarfärg?
Svar: Bortforsling av eventuell otillåten dumpning ingår i abonnemangsavgiften.
Ser vi att problemet återkommer så tar vi kontakt med Styrelsen för att förebygga
att fortsatt otillåten dumpning förekommer.

Vad händer om någon sorterat fel?
Svar: Vid vår kontinuerliga tillsyn av rummet så utförs fraktionskontroll av tillsynsmannen, eventuella felsorteringar plockas bort alternativt sorteras till rätta så att insamlingsbilarna kan köra rena materialfraktioner till rätt behandlingsstation.

I städningen av rummet ingår då tvätt av behållare och golv?
Svar: Ja! Städning och behållartillsyn sköts kontinuerligt inga dolda avgifter tillkommer.

Om vi har egna behållare behöver vi då ändå betala etableringsavgiften?
Svar: Nej. De behållare ni eventuellt redan äger dras av med hjälp av literprincipen,
vilket innebär att den litervolym ni redan har i kärl dras mot den totala litervolym
ni är i behov av efter kärluppställning. Litervolymen dras av linjärt från det angivna etableringspriset. Behöver ni inga nya behållare alls så dras hela avgiften bort.

PS. Inredning med informationstavlor och dekaler ingår i abonnemangspriset.

Områdesansvarig Brf

Pontus Bäck
Tel: 072-005 31 22
pontus@atervinningsbolaget.se